Menu

ACTP Koçluk Eğitimi

Sola Unitas ICF Akredite Koçluk Eğitim Programı

Advancing the Path to Core Coaching Masteries

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) dünyadaki lider ve uluslararası platformda genel kabul görmüş en güçlü ve öncü koçluk organizasyonudur. Sola Unitas Academy’nin sunmuş olduğu bu program ICF’in akredite etmiş olduğu ACC ve PCC ünvanlarını kazanabilmeniz için tam yetkili bir kurumdur. Fark yaratabilmek adına "Advancing the Path to Core Coaching Masteries" programı ICF ile beraber diğer öncü uluslararası örgütlerin de onay ya da lisansını almıştır. Dünyada ilk üç olarak kabul edilen aşağıdaki uluslararası organizasyonların onayı/lisansı da bu eğitim kapsamında verilmektedir.

Bu kurumlar şunlardır.

Yaşam Koçluğu Eğitimi

1) ICF (International Coach Federation)

2) IAC (International Association of Coaching)

3) AC (Association for Coaching)

Türkiye sınırları içerisinde her üç kurumun da onay ya da lisans verdiği başka bir koçluk eğitimi bulunmamaktadır. Sola Unitas Koçluk Eğitim Programı" size koçluk eğitimlerinde insan zihnine giden derin bir yolculuğa çıkarıyor. Tüm hayatınızda kalıcı değişikliklerin oluştuğunu görmek size yaşadığınız her an büyük bir tatmin sağlayacak. "Yaşam Koçluğu Eğitimi" ile iyi bir yaşam koçu olabilir ya da kişisel gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz. 

Dokuz koçluk yetkinliğini temel alan eğitimler "Koçluğun Kurucusu" olarak bilinen Thomas Leonard'ın önderliğinde oluşturulmuştur.

EĞİTİM AŞAMALARI

Öngörüşme

Koçluk eğitim programımıza katılacak olanların tamamı telefon ya da yüz yüze görüşme yolu ile mülakat programına alınır. 15-30 dakika süren görüşme sonrasında kişinin değerleri ve yetkinlikleri analiz edilerek koçluk programına uyumu dikkate alınır ve katılımcının uygun bulunması durumunda eğitime kabul edilir. Yapılan ön görüşme kişinin koç olmaya uygunluğu, sınıf profiline uyumu, eğitimlerden sağlayacağı faydaya odaklanır. 

1.Modül

Temel Koçluk Becerileri (Foundations of Coaching)

Koçluğun temelleri programı size, Sola Unitas Koçluk modelinde temel yetkinlikleri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu bölümde koçluk için gerekli olan beceriler ve bu becerilere eşlik etmesi gereken zihin araçları, koçluğun Uluslararası Koçluk Federasyonu ve Uluslararası Koçluk Derneği tarafından kabul edilmiş etik ilkeleri ve koçluk demoları sunulacaktır. Temel eğitim atölye ortamında, gözetimli koçluk yapma olanağı sunacak ve atölye liderlerinin tecrübe ve bilgileri ile, geri beslemeler verilecektir. Uygulamalar ve teorik bilgiler, sizin farklı kişiliğinizi yansıtacak şekilde organize edilecektir. Eğitimin ilk bölümü iki gün sürmektedir. Sadece iki günlük temel koçluk eğitimi size önemli farkındalıklar sağlayacaktır. Eğitim sonrası en az iki hafta bilgilerin içselleştirilebilmesi için eğitim arası verilmektedir. Sola Unitas'ın yöntemini dünyada ki tüm benzer ciddi eğitim kurumları koçluk eğitimlerinde önemli ve zorunlu bir unsur olarak görmektedir. 

2.Modül

Koçun Varlığı ( Coaching Presence)

Eğitimin ikinci modülü koçun varlığına ilişkindir. "Koçun Varlığı" programı size, Sola Unitas koçluk modelinde sezgilerinizi kullanmanız ve danışana ayna olabilme özelliklerini kazanmanız için tasarlanmıştır. Bu bölümde transformasyon için sezgilerinize erişim, değişim ve/veya farkındalık ajanı olma, kendi zihin haritanız ve danışanın zihin haritası, danışanınızla birlikte yaratma gibi konular ana unsurları oluşturacaktır. Bu bölüm atölye ortamında, gözetimli koçluk yapma olanağı sunacak ve atölye liderlerinin tecrübe ve bilgileri ile, geri beslemeler verilecektir. Uygulamalar ve teorik bilgiler, sizin farklı kişiliğinizi yansıtacak şekilde organize edilecektir. Bu eğitim iki gün sınıf ortamında devam edecektir. 

3.Modül

Olasılıklar Dünyası (World of Possibilities) 

Olasılıklar Dünyası eğitim programı size, farklı benliklerle çalışma, temel transaksiyonel analiz teknikleri ve bazı iletişim modelleri üzerine odaklanacaktır. İlk üç modül koçluğun uzmanlık gözetmeksizin ana hatlara odaklanırken, bu modülde çocuklara, psikolojik oyunlara, benlik durumlarına ve zihin modellemelerine ilişkin ek kaynaklar öğrenilecektir. Değerlilik Algımızı Şekillendiren Sürücüler, Serbest Bırakıcılar, Hayat Pozisyonları, Temel Tutumlar, Fonksiyonel Analiz, Temel Tutumlar ve Davranışlar İlişkisi, Tamamlayıcı Tutumlar, Psikolojik Oyunlar, Duyu Odakları ve Duygular ana konular olacaktır. 

4.Modül

Birlikte Oluşturma ( Co-creation of Coaching)

Eğitimin dördüncü bölümünde size, danışanların kalıplarını görme, kullandıkları dili fark etme, zihin çevrimleri, anda kalabilme, danışan ile tam ve bir olabilme konuları üzerine odaklanacaktır. Bu bölümde uzman koçluğun aşağıdaki yetkinliklerine kavuşacaksınız. -Provokatif konuşmalara eşlik etme -Danışana farkındalık sağlama -Danışanı keşfetme -Destekleyici çevreyi tasarlama -Danışanın eşsiz olduğunu görme -İç dirençleri ve kaynaklarını görme... Bu bölüm atölye ortamında, gözetimli koçluk yapma olanağı sunacak ve atölye liderlerinin tecrübe ve bilgileri ile, geri beslemeler verilecektir. Uygulamalar ve teorik bilgiler, sizin farklı kişiliğinizi yansıtacak şekilde organize edilecektir. Bu eğitim iki gün sınıf ortamında devam edecektir. 

5.Modül

Kurumsal Ortamda Koçluk - Yönetici Koçluğu ( Coaching in Corporate Context)

Eğitimin altıncı bölümünde size, kurumsal ortamlarda koçluk modelleri, yöneticilere uygulanacak koçluk teknikleri, yönetim ve iletişim modelleri, liderlik modelleri gibi konular sunulacaktır. Program içerisinde yöneticilerin liderlik yeteneklerini geliştirme becerisi edinmenin yanı sıra; takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlama sanatını öğrenerek, takım üyelerinin ve yöneticilerinin liderlik yeteneklerini geliştirme becerisine sahip olacaksınız . Bu bölüm atölye ortamında, gözetimli koçluk yapma olanağı sunacak ve atölye liderlerinin tecrübe ve bilgileri ile, geri beslemeler verilecektir. Uygulamalar ve teorik bilgiler, sizin farklı kişiliğinizi yansıtacak şekilde organize edilecektir. Bu eğitim iki gün sınıf ortamında devam edecektir.

6.Modül

Takımlara Koçluk Yapmak ( Coaching Teams) 

Eğitimin yedinci bölümü size, takım koçluğuna ilişkin araçlar ve uygulamalar hakkında bilgi verecektir. Çevremiz takım ve gruplarla çevrilidir. Bu eğitimde takım ve grup dinamiklerini daha iyi anlamak ve süreçlere dışarıdan ve farklı perspektiflerle bakmanın neler katabileceği ana gündemler olacaktır. Bu bölüm atölye ortamında, gözetimli koçluk yapma olanağı sunacak ve atölye liderlerinin tecrübe ve bilgileri ile, geri beslemeler verilecektir. Uygulamalar ve teorik bilgiler, sizin farklı kişiliğinizi yansıtacak şekilde organize edilecektir. Bu eğitim iki gün sınıf ortamında devam edecektir. 

Atölye Reciprocoach

Atölye Çalışmalarının yapıldığı labaratuvar ortamıdır. Koçlukta ilerlemek ve ustalığa doğru adım atmak için zorunlu bir süreçtir. Bu bölümde 3 kişilik gruplar halinde süpervizör eşliğinde online ve bir arada çalışmalar gerçekleştirilir. Program içerisinde telekonferanslar ve üçlü grup çalışmaların yanısıra grup çalışmaları da bulunmaktadır. Toplam 50 saatlik bir çalışmayı içermektedir.

Mentor Koçluk

ACTP eğitim çalışmaları içerisinde 10 Saat Mentor Koçluk Programı bulunmaktadır. ICF'in ACTP programlarının zorunlu koşulu olarak öngördüğü aşama iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi grup mentor koçluk aşamasıdır. Bu aşama toplam 7 saatten oluşmaktadır, Programın ikinci aşaması 1.5 saat süren iki ayrı bireysel mentor koçluk seansını içermektedir. 

ACTP Sertifikasyon

Sertifikasyon bir yazılı ve sözlü sınav ile tamamlanmaktadır.  Sınav dili katılımcının isteğine göre Türkçe ya da İngilizce olarak uygulanabilir. Sınavın başarı ile tamamlanmasını takib eden dönemde koçluk saat tecrübesine göre aday ACC ya da PCC ünvanlarını almak için başvurusunu sonlandırır. .
 

En İyi Koçluk Eğitimi

EĞİTİM YERİ VE TARİHLERİ

İstanbul

 

Dönemler Şehir Modül 1   Modül 2  Modül 3  Modül 4
32 İstanbul 15 Şub - 16 Şub 14 01 Mar - 02 Mar 14 15 Mar - 16 Mar 14 12 Nis - 13 Nis 14
36 İstanbul 12 Nis - 13 Nis 14 19 Nis - 20 Nis 14 03 May - 04 May 14 24 May - 25 May 14
37 İstanbul 10 May - 11 May 14 31 May  - 1 Haz 14 14 Haz - 15 Haz 14

05 Tem - 06 Tem 14

38 İstanbul 07 Haz - 08 Haz 14 21 Haz - 22 Haz 14 28 Haz - 29 Haz 14 19 Tem - 20 Tem 14
40 İstanbul 12 Tem - 13 Tem 14 09 Ağu - 10 Ağu 14 23 Ağu - 24 Ağu 14 6 Eyl - 7 Eyl 14

Ankara

Dönemler Şehir Modül 1   Modül 2  Modül 3  Modül 4
35 Ankara 15 Mar - 16 Mar 14 05 Nis - 06 Nis 14 19 Nis - 20 Nis 14 03 May - 04 May 14
39 Ankara 17 May - 18 May 14 07 Haz - 08 Haz 14 28 Haz - 29 Haz 14 12 Tem - 13 Tem

İzmir

Dönemler Şehir Modül 1   Modül 2  Modül 3  Modül 4
36 İzmir 22 Mar - 23 Mar 14 12 Nis - 13 Nis 14 03 May - 04 May 14 31 May - 1 Haz 14
42 İzmir 27 Eyl - 28 Eyl 14 11 Eki - 12 Eki 14 01 Kas - 02 Kas 14 15 Kas - 16 Kas 14

Diğer

Dönemler Şehir Modül 1   Modül 2  Modül 3  Modül 4
34 Adana 01 Mar - 02 Mar 14 15 Mar - 16 Mar 14 12 Nis - 13 Nis 14 19 Nis - 20 Nis 14

İstendiği takdirde eğitimlerimiz grup talepleriyle birlikte Gaziantep, Samsun, Bursa, Antalya, Konya, Antalya, Manisa, Mersin, Kocaeli, Balıkesir, Kayseri, Diyarbakır gibi illerde de düzenlenmektedir. 

 

İlk 4 modül ICF Portfolyo başvurusu için yeterli olan 64 saatlik minimum temel eğitimi vermektedir. Bu eğitimi alanlar ICF Ünvanı için Portfolyo yöntemini kullanarak ACC başvurusu yapabilirler. 

İLERİ DÜZEY KOÇLUK MODÜLLERİ

Yönetici Koçluğu Eğitimi

 Yönetici Koçluğu Eğitimi 26 Nisan - 27 Nisan 2014 (2 Gün), Harbiye, İstanbul

Takım Koçluğu Eğitimi

Takım Koçluğu Eğitimi 03 Mayıs - 04 Mayıs 2014 (2 Gün), Harbiye, İstanbul

İlişki Koçluğu Eğitimi

İlişki Koçluğu Eğitimi 21 Haziran - 22 Haziran 2014 (2 Gün), Harbiye, İstanbul

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Öğrenci Koçluğu Eğitimi 26 Nisan - 27 Nisan 2014 (2 Gün), Harbiye, İstanbul 
 

EĞİTİM FİYATLARI

Eğitimler ayrı modüller olarak satın alınabilir. Her bir modülün ücreti 1200 TL'dir. 4 modülden oluşan temel eğitim paketinin tamamı 4.200.-TL'dir. Fiyatlara KDV dahildir.

Tüm fiyatlarımız için World Card, Bonus ve Axcess kartlarına vade farksız 6 taksit yapılabilmektedir.  6-9 ay arası vadelerde % 5 komisyon uygulanmaktadır.

ACTP programının tamamıyla ve kampanyalı program fiyatları ile ilgileniyorsanız buradan ayrıntılara ulaşabilirsiniz. 

Eğitim Ön Başvurusu yapmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER

Neden Sola Unitas Akademi?

 

1)      Eğitim temelimiz koçluk yapmak değil, koç olmak üzerine kuruludur.

2)      Kendi vizyonumuza doğru en başarılı okul olmak ve başarılı kalabilmek için öğrencilerimizin ünvan sürecini sonuna kadar destekliyoruz.

3)      Mezunlarımızın koçluk yapabilmeleri için koçluk projeleri hazırlayıp koçluğa başlamalarını sağlıyoruz.

4)      Türkiye’de dünyadaki üç büyük organizasyon tarafından akredite edilmiş ya da lisans verilmiş başka bir koçluk eğitimi bulunmamaktadır.

5)      Sola Unitas ICF Ünvanı alabilmek için Türkçe sınav yapmaya yetkili sadece 3 okuldan birisidir.

6)      Eğitim yöntemi, koçluğun öncü ismi, Thomas Leonard’ın oluşturduğu standartlarda verilmektedir. Ayrıca eğitim içeriğinde yüzyılın  en iyi psikoterapistlerinden B.F. Skinner, Milton Erickson, Spinoza gibi önemli bilim adamlarından ve Gestalt yönteminden koçluğa uyarlanmış etkili yöntemler içermektedir.

7)       Sola Unitas Paul Ekman International, TME College, Success Motivation gibi güçlü global ortaklara sahiptir.

Neden ICF Sertifikası?

Sola Unitas Koçluk Sertifika programı koçluğu doğasında hisseden ve bu yola çıkması gerektiğini düşünen, kurumsal ya da bireysel çevresinde diğerlerinin hayatına değer katmak isteyen başarılı insan kaynaklarında çalışan uzmanlar, danışmanlar, eğitmenler ve fark yaratmak isteyen lider ve yöneticiler için koçluk becerilerine yönelik ve profesyonel koç olmak isteyenler için ideal bir programdır.

Aşağıdaki isteklerden herhangi biri sizi tanımlıyorsa koçluk eğitimi, özelliklede ICF Akredite bir koçluk programı yolculuğunuzun bir parçası olmalıdır.

Dünyanın geçerli saydığı ve kredibilitesi yüksek kurumlarından akreditasyon alarak koçluk mesleğine adım atmak.

Türkiye şartlarına uyarlanmış, lokal ve uluslararası bilgi ve deneyime kavuşmak.

Türkiye’nin en iyi koçları arasına girebilmek

ICF Sertifikası Nasıl Alınır?

ICF ünvanı alabilmek için iki farklı yöntem kullanılabilir. Bunlardan birincisi portfolyo yöntemidir. En az 60 saat koçluğa özel ICF onaylı eğitim alanlar aşağıdaki şartları yerine getirerek ICF tarafından yapılacak ingilizce sözlü ve yazılı sınavlarına katılabilirler.

ICF Ünvanı alabilmek ve yetkin koç olabilmek için kullanılabilecek bir diğer yol ACTP (Akredite Koçluk Eğitim Programı) yoludur. Katılımcılar ACTP programını bitirebilmek için aşağıdaki programlara katılmak zorundadırlar.

-          10 Saat Mentor Koçluk (ACTP Programının bir parçası olarak verilmektedir.)

-          Grup çalışmalarını ve atölye koçluk görüşmelerini tamamlamalıdırlar.

-          100 saat koçluk tecrübesine ulaşmalıdırlar.

-          Sola Unitas tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavı geçmelidirler.

Yazılı ve sözlü sınavı geçenlere ayrıca STC Sola Unitas Trained Coach ünvanı verilir.

Eğitime Katılanlar Ne Dediler?

2013 Mayıs ayında aniden başladı koçluk maceram, tamamen rastlantısal olduğunu zannediyordum elbette, bilinçaltımın aslında beni bu yola sürüklediğini de NLP eğitiminde anladım. Sola Unitas, deneyimli, paylaşımcı, bilgili, şeffaf ve güçlü dostum. Sizler bundan sonra benim hayatımın en değerli yerindesiniz, hayatıma, zihnime o kadar güzel fırça darbeleri bıraktınız ki farkettim, yüzümü değişime döndüm, olgunlaştım. El attınız yenilendim, bir mesleğim vardı 'eczacı'ydım, şimdi bambaşka boyutlarla zenginleştim. Umut, Şirin, Tülin, Aslı deneyiminiz, bildiğiniz ne varsa paylaşım heyecanınız, samimiyetiniz, gülen yüzünüz ve içten dostluğunuz için çok teşekkür ederim. Peki şimdi ben sizin için ne yapabilirim?"

Ebru Güngör "Santa Farma Projeler Direktörü"

Sevgili yeni ailem, aidiyet duygusu önemlidir benim için. Bir yere ait olma, kendini bir yere ait hissetme güçlü bir duygudur. Kolay kolay inşaa edemezsiniz bu duyguyu. Heyecan yaratır, güçlü hissettirir, samimidir, içtendir, parçandır. Yeni yolculuğuma heyecanla başlarken bu duyguları bu kadar kısa sürede hissedeceğimi düşünmezdim. Başlangıçta eğitim seçimimi yaparken burada yorumlardaki içtenlik ve samimiyet beni çok etkilemişti. Umut'la konuşarak vermiştim kararımı, kişilikli adam, ne yaptığını ve yaptığı işe ne kadar inandığını gözlerinde görmüştüm. Ama ekibini de tanıdıktan sonra herbirinden öğrenecek çok şey olduğunu da ayrıca öğrenme fırsatı buldum. Teşekkür ederim Ayça, teşekkür ederim Didem. Ankara'da daha henüz ilk modülü yaşadık ama şimdiden bir aile olduk. Hem de çok sevimli bir aile. Hayatım boyunca aldığım pekçok eğitimle kıyasladığımda bitmesini hiç istemediğim bir ikinci eğitimim olmamıştır. Enerjinize, heyecanınıza sağlık. Yarattığınız ortam için hepinize teşekkür ederim. Yolculuğumuza beraber başladığımız 30. Dönem Ankara Koçları; enerjiniz ve paylaştığınız samimi duygular için sizlere de teşekkür ederim. Benim için çok değerlisiniz. Kalbinizden geçen, hayal ettiğiniz yolculuğu yaşamanız dileğiyle...

Ömer Efe "Üst Düzey Yönetici"

Kişisel gelişimim yolunda ilerlerken doğru adresi araştırmalarım sonucunda tanıştım Sola Unitas'la.. Yaşam koçluğu eğitiminin 1. modülünde tam tabiriyle bana kamyon çarptı ve 3. modülün sonuna kadar yoğun bakımda ilerledim.. kendim hakkında herşeyi bildiğini düşünürken 36 yaşında yeniden tanıştım kendimle.. Bu yolculuğumda bana eşlik eden ve bana çarpan o kamyonun şöför koltuğuna beni yavaşça geçiren Umut hocaya sonsuz teşekkür ederim. Kalıtsal Aile travmaları ise ufkumu açan ve neyi neden yaptığımızı öğrendiğimiz bir eğitim oldu. Eğer kendiniz ve çevrenizdekiler için güzel birşey yapmak istiyorsanız mutlaka bu eğitimleri almanızı tavsiye ederim. Sevgilerimle

Elçim Çöl "TUGIAD"

Sola Unitas kanalıyla edindiğim koçluk eğitim deneyimimi 4 yıllık lisans, üzerine 4 yıla yakın süren yüksek lisans deneyimim ve 10 yılı aşkın iş hayatım ile kıyasladığımda beni bu kadar besleyen, geliştiren ve bu kadar etkin bir başka deneyim hatırlamakta zorlanıyorum. Kendime dair yaptığım en önemli yatırımlardan biri olduğunu düşünüyorum ve şiddetle ilgilenen herkese tavsiye ediyorum. Eğitimci kadrosunun son derece uzman, profesyonel olduğunu hissetmek ve aynı zamanda arkadaş olabilmek de son derece güven veriyor. İyi ki Sola ekibi ile yolum kesişmiş :) Esra Erdem

Esra Erdem "HR Manager - Kimberly Clark"

Bundan yıllar önce kendimle ilgili keşifte bulunmak için bir yolculuğa çıktım. Yolculuk sırasında kendime farklı farklı rehberler seçtim ve o rehber ile keşiflerim daha kolay ve zevkli hale geldi. Son iki aydır yanımda olan rehberim Sola Unitas onlarla bu yolculuk benim için inanılmaz heyecanlı bir hale geldi. Yaptığım keşifler daha bir renklendi. Sadece kendimle ilgili değil hayatımdaki kişiler ile ilgili de birşeylerin farkına varmama neden oluyorlar. Bunun için Sola Unitas'a buradan bir kez daha teşekkürler ederim.

Esra Salihreisoğlu "Özyeğin Üniversitesi"

Kendi yolculuğumda farkındalığımı arttırmak için başladığım koçluk eğitimlerinden koçluk da yaparım diye çıkmamı sağladığınız, bilginizi, tecrübenizi, enerjinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkürler Sola Unitas ailesi. Veee tabi ki Umut :) bize umut verdiğin , hem eğlendirip hem düşündürdüğün, farkındalığımızı çoooook arttırdığın için binlerce teşekkürler. Yola sizinle çıktığım için çok şanslıyım. Bu daha başlangıç eğitilmeye devam tabii ki ;)

Yıldız Zakut Altınmekik "JTI"

19-20 Mayıs 2013 Koçluk 1. Modül'de hep birlikteydik. Sola Unitas'ı seçerek ne kadar yerinde bir karar verdiğimi bir kez daha anladım. Başta Umut Bey olmak üzere iki gün yaşamı paylaştığım tüm arkadaşlarıma kattıkları değerler ile beni zenginleştirdikleri için sonsuz teşekkürler. İkinci modülü iple çekiyorum, bakalım Umut Bey daha nelerimizi değiştirecek :-)

Ferhan Durak "HR Manager - Namet"

Sevgili Umut; Son dönemlerde aldığım en keyifli eğitim olduğunu belirtmek isterim. Eğitim içeriğin de ki kalite odaklılığın, süreçlere hakimiyetin, detaylara hakimiyetin ve en önemlisi kişinin farkındalığını artırman oldukça etkileyici. Koçluk eğitimini çok doğru bir adresten alıyorum. En güzeli hayatımda oluşturduğun farkındalıklar. Sana ve ekibini teşekkür ederim. Bundan sonra ki modülleri heyecanla bekliyorum.

Berrin Coşkun "Bölge Müdürü - LC Waikiki "

Eğitimlerimize katılanların diğer yorumlarını okumak isterseniz lütfen tıklayınız.

Eğitim Fiyatları

Program Opsiyonlar Alt Program Fiyat
Temel Düzey Programlar Opsiyon 1 Modül 1 "Koçluğun Temelleri" 1.200 TRL
Modül 2 "Koçun Varlığı"
Modül 3 "Olasılıklar Dünyası"
Modül 4 "Birlikte Yaratma"
Opsiyon 2 4 Modül Paket Olarak 4.200 TRL
İleri Düzey Programlar Opsiyon 1 Modül 5 "Yönetici Koçluğu Eğitimi" 1.200 TRL
Modül 6 "Takım Koçluğu"
Modül 7 "İlişki Koçluğu Eğitimi
Modül 8 "Öğrenci Koçluğu Eğitimi"
Opsiyon 2 Modül 5 ve Modül 6 Paket 2.100 TRL
Opsiyon 3 Modül 5, 6, 7, 8 paket olarak 3.960 TRL
Atölye Reciprocoach ACTP Grup Çalışmaları (Atölye) 2.800 TRL
Mentor Koçluk Programı ACTP Grup Mentor Koçluk  1.000 TRL
Sertifikasyon Sınavı ACTP Yazılı ve Sözlü Sınav 200 TRL
ACTP Paket (2 İleri Düzey) ACTP Tüm eğitimler (sınav dahil) 9.500 TRL
* Tüm fiyatlarımız için World Card, Bonus ve Axcess kartlarına vade farksız 6 taksit yapılabilmektedir. 6-9 ay arası vadelerde % 5, 9-12 ay arası vadelerde % 10 komisyon uygulanmaktadır.

 

 

       

İletişim

Cumhuriyet Cad. No:54/B D:24 34373 Harbiye/Istanbul
Veko Giz Plaza No:20 Kat:13 Maslak/Istanbul

Anahtar Kelimeler: İstanbul Koçluk Eğitimi, Yaşam Koçluğu EğitimiICF Koçluk Eğitimi, Ankara Koçluk Eğitimi,  İzmir Koçluk Eğitimi,  NLP Eğitimi, Yönetici Koçluğu,

Bizi Arayabilirsiniz

Tel:02127050524

Fax:02127050500

Mail

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Medya

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo

Coaching For Better Life