Menu

İçsel Markalaşma

İnsan kaynakları çalışanları için inanılmaz fırsatlar sunan bir kavram ülkemizde de yeni yeni gelişmeye başlıyor. Çok yakın bir zamana kadar, İnsan Kaynakları Departmanı yoğunlukla şirket içi işlemlerle uğraşıp, şirketin satışlarına ve karlılığına dolaylı olarak etki ediyordu. Artık, şirketler, hedefleri doğrultusunda İnsan Kaynakları Departmanından direkt olarak fayda sağlamanın yollarını buldular.

Neticede, şirket için en önemli değer ve kaynak olan şirket çalışanlarının başarılarını ve performanslarını yöneten bu departmana ve departman çalışanlarına çok daha fazla önem vermeye başladılar. Çünkü bu kavram konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan İK çalışanları, gerek kendi şirketleri için olsun gerekse de diğer şirketler için olsun, aranan değerler arasına giriyor. Bu yaklaşım da İnsan Kaynakları Departmanında çalışanlar için geri çevrilemez olanaklar sunuyor.

Starbucks, Ford, IBM, Disney, Walmart, Zappos gibi dünya devlerinin artan bir şekilde uygulamaya geçirdikleri içsel iletişim teknikleri, İnsan Kaynakları Departmanını şirketlerin amaçlarına ulaşabilmesi için merkez noktaya koyuyor. Genel olarak bakıldığında, şirketlerin ve dolayısıyla yöneticilerin en önemli amaçlarını şu şekilde belirtebiliriz.

1) Verimlilik, satış, karlılık ve nakit akışı

2) Şirketin ve markalarının değer artışı

3) Müşterilerin yüksek memnuniyeti

4) Mutlu ve bağlı çalışanlar

5) Sürdürülebilirlik

6) Çalışmak için tercih edilme

Bu amaçlar doğrultusunda şirketler inanılmaz çaba harcıyorlar. Bu çabalara farklı bir pencereden baktıklarında, en önemli kaynaklarını, en önemli değerlerini yani çalışanlarını nasıl daha iyi kullanabileceklerini araştırıyorlar.

Koçluk Eğitimi

Paul Ekman

Dışsal iletişimin, yani şirket ile müşteriler arasındaki iletişimin yanında, içsel iletişim göz ardı edilen, ancak kullanıldığında gerek kendi başına olsun, gerekse de dışsal pazarlama stratejilerine destek olsun inanılmaz faydalar sağlıyor. Gallup araştırmasına göre içsel iletişim faaliyetlerine önem veren ve çalışan aidiyeti yüksek olan şirketler %12 daha fazla müşteri desteğine, %18 daha fazla verime ve %12 daha fazla karlılığa sahipler. İçsel iletişim kavramı içerisinde içsel pazarlama, çalışan bağlılığı ve içsel markalaşmayı sayabiliriz. Şirketler hali hazırda içsel pazarlama ve çalışan bağlılığı konularını uyguluyorlar. Ancak, içsel markalaşma kavramı yeni gelişiyor. İnsan kaynakları departmanı çalışanları için şirket hedeflerine ve kişisel hedeflerine ulaşabilmek için fırsatlar sunuyor.

İçsel markalaşma, çalışanları ve iş süreçlerini şirket kimliği, marka kimliği ve şirket değerleriyle hizalayan, bilinçli ve planlı bir süreçtir. İçsel markalaşma çalışmasının önemi, çalışanların şirketin değerlerini “yaşıyor olmaları” ile, çalışanların becerilerini ve aidiyetlerini arttırma çalışmaları ile, iç iletişim çalışmaları ile, ödül ve takdir programları ile ve sürdürülebilirlik ile ilgilidir. Çalışanların müşterilere şirketin vizyonunu, misyonunu ve değerlerini tutarlı bir şekilde iletmeleridir.

Eskiden beri süregelen bir söz vardır: “dediğimi yap, yaptığımı yapma”. Bu söz günümüzde gerek çocuklarla anne-babalar arasındaki ilişkilerde olsun, gerek arkadaşlık veya sevgililik ilişkilerinde olsun, gerekse de şirketlerin müşteri ve çalışanları ile ilişkilerinde olsun etkisini kaybetmiş durumda. Artık müşteriler şirketlerin pazarlama faaliyetlerinin yanında, şirketin, şirket çalışanları üzerindeki etkisiyle de ilgileniyorlar. Çalışanların davranışları, tutumları ve yaydıkları mesajlar, pazarlama alanında yürütülen faaliyetlerden çok daha inandırıcı geliyor müşterilere. Çünkü şirketin vaatlerinden ziyade gerçek tutumunu gösteriyor. Şirketler, sürdürebilirliklerini sağlamak ve karlılığı arttırmak için sadece müşteri odaklı olmanın yetmediğini anladılar. Organizasyonlar, çalışanlarını sadece kaynak olarak görmeyip değer olarak da görmeye başladılar. Bunun giderek daha da farkına varıyorlar ve sorulan soru şu oluyor: Şirket içindeki çalışanlar şirketi ve markalarını ne kadar benimsiyorlar? Düşüncelerinde, hareketlerinde, hayat tarzlarında şirketin değerlerini ne kadar “yaşıyorlar”. Çalışanlar, şirketin sundukları servislere, ürünlere ne kadar inanıyorlar ve daha da önemlisi şirketin değer ve vizyonunu taşıma konusunda ne durumdalar? İşte bu doğrultuda, içsel iletişim konusunda bilgi ve deneyim olarak donanımlı İnsan Kaynakları uzmanları ve yöneticilerine ihtiyaç her geçen gün artıyor.

 

Umut Kisa

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş ve yüksek lisansını “Yönetim ve Organizasyon” alanında tamamlamıştır. Bugün itibariyle Bilgi Üniversitesi’nde iletişim alanında doktorasını sürdürmekte ve Paul Ekman Group’ta “İletişim ve Davranış Analizi” alanında Post Graduate çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma hayatını Koç Finansal Hizmetler, Deloitte ve Alstom gibi şirketlerde sürdürmüş olan Umut Kısa, bir Sabancı Şirketi’nde icra kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Para dergisi tarafından Türkiye’nin en etkili koçlarından biri olarak gösterilmiştir. Pennsylvania ve North California Hellinger Institute’den -Kalıtsal Aile Travmaları- eğitimi almıştır. Dünyaca ünlü profesör Paul Ekman tarafından geliştirilen Duygusal Beceriler ve Yetkinlikler (Emotional Skills and Competencies - ESaC) ve Doğruluğu ve Güvenilirliği Değerlendirmek (Evaluating Truthfulness and Credibility - ETaC), Yüz Tanımlama Sistemi (Facial Action Coding System – FACS) eğitimlerini tamamlayarak Paul Ekman tarafından “Uluslararası Eğitmen” statüsünde onaylanmıştır. Koçluk alanında ICF tarafından verilen MCC ünvanına sahip dünyadaki 400 kişiden, Türkiye’de ise 5 kişiden biridir. "AHUNA" ve "US'TA YOL" ve "KENDİNİ İŞTEN FETHET" adlı kitapları bulunmaktadır.

Takip etmek isterseniz aşağıda yazarın sosyal medya hesaplarını bulabilirsiniz.   

Facebook ,  Twitter , Instagram , Medium , Linkedin

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık