Menu

Sola Unitas CA ICF Akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasyon Süreci Aşamaları


en iyi koçluk eğitimi

Mülakat

Koçluk eğitim programımıza katılmak isteyenlerin tamamı telefon ya da yüz yüze görüşme yolu ile mülakata alınırlar. 15-30 dakika arası süren mülakat sonrasında kişinin değerleri ve yetkinlikleri analiz edilerek koçluk programına uyumu belirlenir ve kişi programa uygun bulunduğu takdirde eğitime kabul edilir. Yapılan mülakat kişinin koç olmaya uygunluğu, sınıf profiline uyumu, eğitimlerden sağlayacağı faydaya odaklanır.

Koçluğun Temelleri - Modül 1 (Zorunlu)

Koçluğun Temelleri Programı size, Sola Unitas Koçluk Modeli'nde temel yetkinlikleri kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu bölümde koçluk için gerekli olan beceriler ve bu becerilere eşlik etmesi gereken zihin araçları, koçluğun Uluslararası Koç Federasyonu (ICF)  tarafından kabul edilmiş etik ilkeleri ve koçluk demoları sunulur. Temel eğitim atölye ortamında, gözetimli koçluk yapma olanağı bulunur ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Uygulamalar ve teorik bilgiler, eşsiz kişiliğinizi yansıtacak şekilde organize edilir.

Bu bölüm iki gün sürer ve önemli farkındalıklar sağlar. Bu iki günün sonunda katılımcılar küçük gruplar içerisinde, katıldıkları uygulamalar ve karşılıklı geri beslemeler ile laboratuar ortamında kendileriyle ve ilişki içerisinde oldukları herkesle olan etkileşimleriyle yüzleşir ve sadece bu eğitimlerde bile önemle oranda farklılık göstereceklerdir. Eğitim sonrası en az 2 hafta bilgilerin içselleştirilebilmesi için eğitim arası verilir. Sola Unitas'ın bu yöntemini dünyadaki tüm ciddi eğitim kurumları koçluk eğitimlerinde önemli ve zorunlu bir unsur olarak görmektedirler.

Koçun Varlığı - Modül 2 (Zorunlu)

Bu modül koçun varlığına ilişkindir. "Koçun Varlığı" size, Sola Unitas Koçluk Modeli'nde sezgilerinizi kullanmanız ve danışana ayna olabilme özelliğini kazanmanız için tasarlanmıştır. Bu bölümde transformasyon için sezgilerinize erişim, değişim ve/veya farkındalık ajanı olma, kendi zihin haritanız ve danışanın zihin haritası, danışanınızla birlikte yaratma gibi konular ana unsurları oluşturur.

Bu bölüm atölye ortamında, gözetimli koçluk yapma olanağı sunar ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Uygulamalar ve teorik bilgiler, eşsiz kişiliğinizi yansıtacak şekilde organize edilir.

Olasılıklar Dünyası - Modül 3 (Zorunlu)

"Olasılıklar Dünyası", farklı benliklerle çalışma, temel transaksiyonel analiz teknikleri ve iletişim modelleri üzerine odaklanır. Bu modülde çocuklara, psikolojik oyunlara, benlik durumlarına ve zihin modellemelerine ilişkin kaynaklar öğrenilirken, (a) Değerlilik Algımızı Şekillendiren Sürücüler, (b) Serbest Bırakıcılar, (c) Hayat Pozisyonları, (d) Temel Tutumlar, (e) Fonksiyonel Analiz, (f) Temel Tutumlar ve Davranışlar İlişkisi, (g) Tamamlayıcı Tutumlar, (h)Psikolojik Oyunlar, (i) Duyu Odakları ve Duygular ana konuları oluşturur. 

Bu bölüm atölye ortamında, gözetimli koçluk yapma olanağı sunar ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Uygulamalar ve teorik bilgiler, eşsiz kişiliğinizi yansıtacak şekilde organize edilir.

Birlikte Yaratma - Modül 4 (Zorunlu)

"Birlikte Yaratma" danışanların kalıplarını görme, kullandıkları dili fark etme, zihin çevrimleri, anda kalabilme, danışan ile tam ve bir olabilme konuları üzerine odaklanır. Bu bölümde uzman koçluğun aşağıdaki yetkinliklerine kavuşacaksınız. (a) Provokatif konuşmalara eşlik etme, (b) Danışana farkındalık sağlama (c) Danışanı keşfetme (d) Destekleyici çevreyi tasarlama (e) Danışanın eşsiz olduğunu görme (f) İç dirençleri ve kaynaklarını görme...

Bu bölüm atölye ortamında, gözetimli koçluk yapma olanağı sunar ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Uygulamalar ve teorik bilgiler, eşsiz kişiliğinizi yansıtacak şekilde organize edilir.

 

Yaşam Koçluğu Eğitimi

ICF Onaylı Yönetici Koçluğu Eğitimi - Modül 5 (Seçmeli)

Bu eğitim size, kurumsal ortamlarda koçluk modelleri, yöneticilere uygulanacak koçluk teknikleri, yönetim ve iletişim modelleri, liderlik modelleri gibi konuları sunar. Bu programda katılımcılara, yöneticilerin liderlik yeteneklerini geliştirme becerisini edindirmenin yanı sıra; takımları hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve hedeflerine ulaşmalarını sağlama sanatı da kazandırır;

Bu bölüm atölye ortamında, gözetimli koçluk yapma olanağı sunar ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Uygulamalar ve teorik bilgiler, eşsiz kişiliğinizi yansıtacak şekilde organize edilir. Daha fazla bilgi almak isterseniz tıklayın.

ICF Onaylı Takım Koçluğu Eğitimi - Modül 6 (Seçmeli)

ICF onaylı Takım Koçluğu Eğitimi’nin amacı, içinde bulunduğunuz ve hizmet verdiğiniz takımların performansını en üst seviyeye çıkartmak ve yüksek performansın sürdürülebilir olmasını sağlamak için gereken yaklaşım ve becerileri kazandırmaktır. Takım koçluğu, takım içindeki üyelerden ziyade, sistemin bütününe odaklanır. 2 gün sürecek olan eğitimde, takımların amacına ve takım üyeleri arasındaki bağlantılara odaklanma yöntemlerini deneyimleyerek içselleştireceksiniz. Ayrıca, yüksek performans için gerekli olan takım içi güven ortamının sağlanmasını, çatışma yöntemlerini, bağlılık oluşturulmasını ve takımın kendi kendisini sorumlu tutma yaklaşımlarını kavrayacaksınız.

Eğitim atölye çalışması şeklinde organize edilmiş olup, deneyimli atölye lideri eşliğinde, teorik bilgiler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Daha fazla bilgi almak isterseniz  tıklayın.

ICF Onaylı İlişki Koçluğu Eğitimi - Modül 7 (Seçmeli)

ICF onaylı "Leveraging Couples into Sustainable Relations through Relationship Coaching" eğitimi, koçlara diğer koçluk türlerinden farklı olarak, yalnızca kişileri değil, aralarındaki ilişkiyi okuyabilme ve bu ilişkiye koçluk yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Burada sözü edilen ilişki, öncelikli olarak duygusal yaşamlarında yolları kesişmiş partnerler arasındaki ilişkidir. Bununla beraber, partnerimiz ile kurduğumuz ilişkimizdeki bireysel duruşumuz; partnerimizden ve ilişkimizden beklentilerimiz; partnerimize ve ilişkimize katkı verme biçimimiz, yıllar öncesinde ebeveynlerimiz ile kurulan ilişkilerimiz ile yakın bağlantılıdır. Bu nedenle, anne-baba-çocuk da eğitimin yer verdiği öncelikli ilişkilerdendir.

Bu bölüm atölye ortamında, gözetimli koçluk yapma olanağı sunar ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Uygulamalar ve teorik bilgiler, eşsiz kişiliğinizi yansıtacak şekilde organize edilir. Daha fazla bilgi almak isterseniz tıklayın.

 

ICF Onaylı Öğrenci Koçluğu Eğitimi - Modül 8 (Seçmeli)

ICF onaylı "Coaching Teens and Students into a Thriving Present and Future" eğitimi size, gençlere ve öğrencilere koçluk yapabilme becerilerinin yanı sıra, onların hedeflerine doğru mutlu ve başarılı bir şekilde ilerlemelerine destek olmanızı sağlar. Bu eğitim programı, bir eğitmen ya da ebeveyn olarak çocuğunuza ya da öğrencinize en fazla katkıyı nasıl verebileceğiniz ile ilgilidir.

Bu bölüm atölye ortamında, gözetimli koçluk yapma olanağı sunar ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Uygulamalar ve teorik bilgiler, eşsiz kişiliğinizi yansıtacak şekilde organize edilir.Daha fazla bilgi almak isterseniz tıklayın.

 

Atölye Reciprocoach

Atölye Çalışmalarının yapıldığı laboratuvar ortamıdır. Koçlukta ilerlemek ve ustalığa doğru adım atmak için zorunlu olan bir süreçtir. Bu bölümde 3 kişilik gruplar halinde süpervizör eşliğinde online ve bir arada çalışmalar gerçekleştirilir. Program içerisinde telekonferanslar ve üçlü grup çalışmaların yanısıra grup çalışmaları da bulunur. Katılımcıların 5.000 kelimden oluşan bir makale yazamaları da gereken bu programt oplam 50 saatlik bir çalışmayı içerir.

Mentor Koçluk

ICF'e ünvan başvurusu yapabilmek için zorunlu olan; 3 aya yayılmış toplam 10 saatten oluşan çalışmadır. Bu programı uzman kadrosundan seçeceğiniz ACC, PCC ya da MCC ünvanlı bir profesyonelden birebir alabileceğiniz gibi 10 kişilik telekonferans sınıflarında da alabilirsiniz . Daha fazla bilgi almak isterseniz tıklayın.

ACTP Sertifikasyon

Sertifikasyon, bir yazılı ve bir sözlü sınav ile tamamlanır. Sınav dili katılımcının isteğine göre Türkçe ya da İngilizce olabilir. Sınavın başarı ile tamamlanmasını takip eden dönemde koçluk saat tecrübesine göre aday, ACC ya da PCC ünvanlarını almak için başvurusunu sonlandırır.

1 yorum

 • Ayçin Teker

  Ayçin Teker

  Yorum Linki Salı, 07 Temmuz 2015 09:18

  Merhaba,
  Özel bir bankada bölge satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Koçluk yöntemleri üzerine kurumum aracılığı ile oldukça fazla eğitim aldım. Görevimde bu yöntemleri de sıklıkla kullanıyorum..
  Koçluk mesleğini daha detaylı incelediğimde ICF ünvanlama programlarını gördüm. ICF Akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasyon süreci ve bu ünvan/ünvanlara sahip olabilmem için eğitim desteği konusunda beni nasıl yönlendirirsiniz?
  İlginiz için teşekkürler
  Ayçin

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık